ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, February 7, 2009

ศูนย์รวมข้อสอบโอเน็ต ข้อสอบบรรจุครู ข้อสอบครูผู้ช่วย สาระน่ารู้วิทยาศาสตร์

ศูนย์รวมข้อสอบโอเน็ต ข้อสอบบรรจุครู ข้อสอบครูผู้ช่วย สาระน่ารู้วิทยาศาสตร์
pooh_physics@hotmail.com
* สพฐ. เตรียมเปิดสอบบรรจุครู ปี 2552
* สรุปแนวข้อสอบครู
* สรุปแนวข้อสอบครูชุดที่ 3
* ข้อสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมการปกครอง
* แนวข้อสอบบรรจุครู ครั้งที่ 1 ปี2548
* อากาศ
* ข้อสอบ O-Net พร้อมเฉลย
* บรรยากาศ แรงและการเคลื่อนที่
* เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
* แนวข้อสอบ NT (ปัจจุบันเรียกว่าโอเน็ตคณิตศาสตร์ ประถม)
* คลื่นและปรากฏการณ์คลื่น
* ข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ชุดที่ 1
* ข้อสอบโอเน็ตวิทยาศาสตร์ชุดที่ 2
* คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
* แนวข้อสอบบรรจุครู
* ข้อสอบความรอบรู้ ข้อสอบความรอบรู้
* ข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
* แนวข้อสอบมาตรฐานที่ 3 สอบบรรจุครู
* ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับความเป็นครู
* แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูครั้งที่ 1
* แนวข้อสอบผู้บริหาร 1
* แนวข้อสอบผู้บริหาร 2
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 1
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 2
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 3
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 4
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 5
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 6
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 7
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 8
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 9
* แบบทดสอบคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชุดที่ 10
* ข้อสอบพระราชบัญญัติ
* นโยบาย อภิสิทธิ์ นายกคนล่าสุดของไทย
* อื่นๆ มากมายรอกันหน่อยนะครับ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ