ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา6

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ
http://oopps.bloggang.com/

http://sobkroo.blogspot.com/1. วัยรุ่นหญิงจะเข้าสู่วัยเร็วกว่าวัยรุ่นชายประมาณกี่ปี


ก. ครึ่งปี

ข. 1-2 ปี

ค. 2-3 ปี

ง. 3-4 ปี--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

2. ถ้าตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงจะถูกผู้ชายที่เป็นแฟนข่มขืน จะใช้คำห้ามปรามใด

ก. ไม่/อย่า/หยุด

ข. หนี/เร็ว/ไป

ค. สู้/หลบ/หลีก

ง. ระวัง/เลิกคบ/บอกแม่--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

3. ผู้หญิงใดที่ถูกหลอกไปมีเพศสัมพันธ์ได้ง่ายที่สุด เพราะเหตุใด

ก. วัยรุ่นตอนต้น เพราะอ่อนต่อโลก

ข. วัยรุ่นตอนปลาย เพราะมีความมั่นใจ

ค. วัยผู้ใหญ่กลางคน เพราะคิดว่าเป็นผูใหญ่แล้ว

ง. วัยผู้ใหญ่ เพราะคิดว่าไม่มีใครกล้าหลอก--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

4. คำกล่าวใดที่ดูถูกผู้หญิงมากที่สุด

ก. ผู้หญิงยิงเรือ

ข. ผู้หญิงไม่ไร้เท่าใบพุทรา

ค. มารยาหญิงร้อยเล่มเกวียน

ง. ผู้หญิงเปรียบเสมือนดอกไม้ริมทาง--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

5. เพราะเห๖ใดคนโบราณจึงมักกล่าวว่ามีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน

ก. สมัยโราณมักปลูกส้วมอยู่หน้าบ้าน

ข. มีลูกสาวต้องหวงคอยดูแลลูกสาวตอนมีเรื่องที่ไม่ดี

ค. ผู้หญิงมีโอกาสเสียเปรียบต่อผู้ชาย

ง. ถ้าผู้หญิงเสียหายต่อผู้ชาย พ่อแม่จะอับอายไปนาน--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 6)

6. การที่ผู้หยิงไม่หวงตัวปล่อยให้ผู้ชายแตะเนื้อต้องตัวได้ง่าย ผู้ชายจะคิดว่าคนนี้ง่าย ดังนั้นผู้หญิงควรมีพฤติกรรมอย่างไร

ก. ปล่อยเหมือนเดิม ผู้หญิงไม่คิดอะไร

ข. ปล่อยไป เพราะผู้ชายไม่น่าเกินเลย

ค. หวงตัวบ้างเพราะผู้ชายจะได้ไม่คิดว่าเราง่าย

ง. หวงตัวบ้าง เพราะผู้ชายจได้สำนึกได้ว่าไม่ควรทำเช่นนั้นอีก

1. การอนามัยแม่และเด็กเริ่มขึ้นเมื่อใด


ก. ตั้งแต่ตั้งครรภ์

ข. ตั้งแต่ยังไม่ตั้งครรภ์

ค. ตั้งแต่ทารกคลอดออกมาใหม่ๆ

ง. ตั้งแต่ทารกไปฉีดวัคซีนครั้งแรก--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

2. เพศศึกษาหมายถึง

ก. เพศสัมพันธ์

ข. ความสัะมพันธ์ระหว่างเพศชายกับหญิง

ค. การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างละเอียดและลึกซึ้ง

ง. ควารู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทางเพศที่เกี่ยวกับร่างกายและจิตใจ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

3. โรคที่ร้ายแรงที่สุด

ก. โรคหัวใจ

ข. โรคซาร์ส

ค. โรคเอดส์

ง. โรคมะเร็ง--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

4. ข้อใดไม่ใช่การมีประจำเดือน

ก. ฤดู

ข. เมนส์

ค. รอบเดือน

ง. ประจำเดือน--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

5. สาเหตุมี่ทำให้เกิดกลิ่นตัวคืออะไร

ก. เหงื่อที่อยู่ในที่อับ

ข. น้ำเกลือและแร่ธาตุใต้รักแร้

ค. แบคทีเรียไปย่อยสารที่ในเหงือไต้รักแร้

ง. ต่อมเหงื่อที่อยู่ไต้รักแร้ขับสารส่งกลิ่นเหม็นออกมา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 6)

6. การดูแลอนามัยของอวัยวะสืบพันธุ์ อาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร

ก. อนามัย

ข. สุขปฏิบัติ

ค. สุจอนามัย

ง. อนามัยทางเพศ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ