ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

สุขศึกษาและพลศึกษา

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ
http://oopps.bloggang.com
http://sobkroo.blogspot.com/

1. ทารกอยู่ในครรภ์มารดา โดยปกติใช้เวลานานเท่าใด


 
7 เดือน

 
8 เดือน

 
9 เดือน

 
10 เดือน

 
________________________________________

 
2. ในขณะที่ทารกคลอด จะมีการปรับตัวทางด้านใดบ้าง

 
การปรับตัวในการดูดกลืนย่อยอาหาร

 
ปรับตัวในการหายใจ

 
การปรับตัวในการขับถ่าย

 
ถูกทุกข้อ

 
________________________________________

 
3. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสิงที่มีอิทธิพลเหนือการปรับตัวของทารก

 
ทารกที่คลอดตามธรรมชาติ จะแข็งแรงกว่าทารกที่คลอดโดยการผ่าตัด

 
สภาพจิตใจของแม่มีผลต่อสุขภาพของทารก

 
เด็กที่เกิดจากแม่ถูกวางยาสลบ จะแข็งแรงกว่าเด็กที่คลอดโดยไม่วางยาสลบ

 
ทารกที่ดูดน้ำนมแม่ จะมีสุขภาพร่างกายและจิตใจดีกว่าทารกที่ดูดนมจากขวด

 
________________________________________

 
4. เด็กวัยใดที่ชอบตั้งคำถามมากที่สุด

 
2 - 3 ปี

 
4 - 5 ปี

 
5 - 6 ปี

 
6 - 7 ปี

 
________________________________________

 
5. ข้อใดที่ไม่ได้ช่วยให้เด็กปรับตัวทางสังคมได้ดี

 
เพื่อนเล่น

 
ประสบการณ์ทางบ้าน

 
สนามที่เด็กวิ่งเล่น

 
บทบาทของครู

 
________________________________________

 
6. สาเหตุที่ทำให้อัตราของการพัฒนาการเร็วหรือช้าต่างกันขึ้นอยู่กับ

 
การเรียนรู้

 
วุฒิภาวะ

 
เจตคติ

 
ข้อ ก และ ข ถูก

 
________________________________________

 
7. ขนาดสมองจะเจริญเร็วที่สุดเมื่ออายุประมาณเท่าใด

 
2 - 3 ปี

 
3 - 5 ปี

 
4 - 6 ปี

 
6 - 8 ปี

 
________________________________________

 
8. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับลักษณะของการพัฒนาการ

 
แบบแผนของการพัฒนาจะคล้ายกัน

 
เด็กสามารถขยับนิ้วได้ก่อนขยับแขน

 
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมิได้เจริญด้วยอัตราเร็วเท่ากันหมด

 
พัฒนาการของเด็ฏสามารถทำนายได้

 
________________________________________

 
9. สิ่งใดที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของเด็ก

 
อาหาร สติปัญญา

 
เพศ การบาดเจ็บ

 
การอบรมเลี้ยงดู

 
ถูกทุกข้อ

 
________________________________________

 
10. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอิทธิพลต่อพัฒนาการ

 
เด็กมีสติปัญญาดี ย่อมมีพัฒนาการดีกว่าเด็กที่มีสติปัญญาต่ำ

 
เพศชายจะถึงภาวะทางเพศเร็วกว่าเพศหญิง

 
อากาศและแสงแดดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพัฒนาการ

 
ลูกคนโตจะมีพัฒนาการเร็วกว่าลูกคนสุดท้อง

 

 

 

 

 

 

 
1. ข้อใดไม่เป็นพัฒนาการทางด้นร่างกายของวัยรุ่น

 
เสียงแหลม

 
สะโพกแคบ

 
เอวคอด

 
เต้านมขยาย

 
________________________________________

 
2. การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญข้อใดที่บ่งบอกว่าเพศชายเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นแล้ว

 
มีหนวดเครา

 
มีกำลังเข้มแข็ง

 
มีนำอสุจิเคลื่อนไหลออกมาได้

 
มีมัดกล้ามเนื้อมากขึ้น

 
________________________________________

 
3. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น

 
แขนขายาว

 
เสียงแตกห้าว

 
มีสิวขึ้นที่ใบหน้า

 
ไม่มีความรู้สึกทางเพศ

 
________________________________________

 
4. การคบเพื่อนต่างเพศของเด็กวัยรุ่นควรปฏิบัติตัวอย่างไร

 
แสดงตนเป็นสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

 
แสดงตนเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและไม่ถือตัว

 
ให้ความสนใจและคอยเอาใจเพศตรงข้ามอยู่เสมอ

 
วางตัวให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขณบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

 
________________________________________

 
5. ข้อใดเป็นลักษณะที่ถูกต้องของวัยรุ่นในการครบเพื่อนฝูง

 
ฝ่ายชายมักเอาเปรียบฝ่ายหญิง

 
ฝ่ายหญิงมักเอาเปรียบฝ่ายชาย

 
ต่างฝ่ายต่างให้ความสนใจซึ่งกันและกัน

 
ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 
________________________________________

 
6. ข้อใดเป็นหลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ถูกต้องที่สุด

 
จงเอาใจเขามาใส่ใจเรา

 
จงให้สิ่งของที่เขาต้องการ

 
จงไว้หน้าคนอื่น

 
จงทำตนให้เป็นที่นับถือ

 
________________________________________

 
7. ข้อใดเป็นอุปสรรค์สำคัญที่สุดในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

 
ความรู้

 
ความดี

 
ความเห็นแก่ตัว

 
ความมั่นใจในตัวเอง

 
________________________________________

 
8. ข้อใดเป็นความหมายของการฝันเปียก

 
น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเองตอนใดก็ได้

 
น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะนอนหลับ

 
น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาขณะอาบน้ำ

 
น้ำอสุจิเคลื่อนออกมาเองขณะที่มีการสำเร็จความใคร่ด้วยตนเอง

 
________________________________________

 
9. การมีประจำเดือนในเพศหญิงมีสาเหตุมาจากอะไร

 
รังใข่ขับเลือดเสียออกมา

 
ไข่ไม่ได้รับการผสมจากตัวอสุจิ

 
มดลูกสลายตัวออกมาเป็นเลือดเสีย

 
เซลล์ไม่ได้รับการผสมกับตัวอสุจิ

 
________________________________________

 
10. สุขปฏิบัติเกี่ยวกับอนามัยทางเพศที่สำคัญที่สุดคือข้อใด

 
ไม่เที่ยวสำส่อนทางเพศ

 
ล้างทำความสะอาดอยู่เสมอ

 
ไม่สวมกางเกงในที่รัดแน่นเกินไป

 
ไม่ตอบสนองทางเพศบ่อยครั้งจนเกินไป

 
1. ปัญหาสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่จะเกิดในชุมชนที่มีลักษณะใด

 
ชุมชนในชนบท

 
ชุมชนในเมืองที่แออัด

 
ชุมชนของคนที่มีการศึกษาน้อย

 
ชุมชนที่มีการศึกษา

 
________________________________________

 
2. พฤติกรรมใดที่มีผลเสียต่อสุขภาพมากที่สุด

 
สูบบุหรี่

 
ดื่มสุรา

 
เสพยาเสพติด

 
ขับรถแข่ง

 
________________________________________

 
3. บ้านที่ถูกสุขลักษณะ มีลักษณะอย่างไร

 
ใหญ่โตแข็งแรง

 
เรียบร้อยสวยงาม

 
ปลอดภัยแข็งแรง

 
เรียบร้อยปลอดภัย

 
________________________________________

 
4. ข้อใดที่ทำให้เกิดเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ

 
การทิ้งขยะมูลฝอย

 
การสูบบุหรี่

 
การใช้ยาฆ่าแมลง

 
ถูกทุกท้อ

 
________________________________________

 
5. การลดปัญหาขยะมูลฝอยเป็นหน้าที่ของใคร

 
ตำรวจ

 
เจ้าหน้าที่เทศกิจ

 
นักการภารโรง

 
ประชาชนทุกคน

 
________________________________________

 
6. เหตุใดวิศวกรไฟฟ้าจึงไม่แนะนำให้ติดตั้งตู้เย็นและโทรทัศน์ภายในบ้านติดกับผนังห้องมากเกินไป

 
เข้าไปทำความสะอาดยาก

 
เป็นแหล่งพาหะของเชื้อโรคบางชนิด

 
ไม่สะดวกในการเคลื่อย้ายสิ่งของ

 
ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟ้าจะระบายไม่ได้

 
________________________________________

 
7. ขณะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ถูกไฟฟ้าช๊อต ควรรีบปฏิบัติอย่างไร

 
รีบโทรศัพท์ตามแพทย์

 
รีบฝายปอดและนวดหัวใจ

 
รีบเขี่ยสายไฟจากตัวผู้ป่วย

 
รีบคลายเสื้อผ้าที่สวมอยู่ออก

 
________________________________________

 
8. การที่ตนเองฝืนขับรถทั้งที่รู้ว่าง่วงนอน แสดงถึง

 
ความรู้น้อย

 
ความประมาท

 
ขาดทักษะ

 
ฝ่าฝืนกฎ

 
________________________________________

 
9. ไม่ควรปฏิบัติอย่งไร ขณะมีแก๊สรั่ว กลิ่นฉุนฟุ้งกระจายทั่วห้อง

 
ปิดจมูกกลั้นหายใจ

 
เปิดประตูหน้าต่างทันที

 
ตะโกนขอความช่วยเหลือ

 
ปิดพัดลมอย่างรวดเร็ว

 
________________________________________

 
10. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักการรักษาความปลอดภัย บริเวณบันไดบ้าน

 
นัท ปิดสวิทไฟฟ้า

 
แนท ทำประตูกั้นทางขึ้นลงบันไดไว้กันเด็กเล็ก

 
แนน ช่วยนิด หามสิ่งของขึ้นลงบันได

 
นุช วางที่เช็ดเท้าไว้ตรงทางขึ้นลงบันได

 

 

 
1. ผิวหนังสามารถรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ให้คงที่โดยได้อาศัยการระเหยของเหงื่อและสิ่งใด

 
เซลล์ผิว

 
ต่อมไขมัน

 
เม็ดเลือดแดง

 
หลอดเลือดฝอย

 
________________________________________

 
2. ข้อใดเป็นประโยชน์ที่สำคัญ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันของผนังชั้นนอกและของเหลวภายในตา

 
สามารถลอกตาได้

 
ทำให้ตาชุ่มชื้นอยู่เสมอ

 
ลูกตาทรงตัวรูปร่างปกติ

 
ทำให้แสงผ่านที่ลูกตาได้

 
________________________________________

 
3. ถ้าแสงจากวัตถุเข้าตาของนักเรียน มากระทบจอประสาทตา บริเวณจุดบอด ( blind spot ) การมองเห็นภาพจะเป็นอย่างไร

 
มองเห็นภาพวัตถุนั้นทันที

 
มองไม่เห็นภาพวัตถุนั้นเลย

 
ถ้าเรากระพริบตาบ่อยจะมองเห็น

 
ค่อย ๆ มองเห็นภาพนั้นทีละนิด

 
________________________________________

 
4. ข้อใดคือการขจัดกลิ่นตัวของวัยรุ่น

 
ใช้น้ำหอมทาบริเวณที่มีกลิ่นตัว

 
ใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี

 
อาบนำฟอกสบู่บ่อยเช็ดตัวให้แห้ง

 
ใช้ผ้าขนหนูบาง ๆ ชุบนำสะอาดเช็ดตัว

 
________________________________________

 
5. ผู้ป่วยที่เป็นไข้หวัด และมีการอุดตันของท่อยูสเตเซียนในหูชั้นกลางจะมีอาการอย่างไร

 
ปวดในหู หูอื้อ

 
คลื่นไส้ อาเจียน

 
ปวดศรีษะตัวร้อน

 
น้ำตาไหล คัดจมูก

 
________________________________________

 
6. เลือดกำเดาจะไหลออกจากส่วนใดของโพรงจมูกมนุษย์

 
ดั้งจมูก

 
เยื่อบุโพรงจมูก

 
ผนังกั้นโพรงจมูก

 
แผ่นเยื่อเมือกบุจมูก

 
________________________________________

 
7. โดยทั่วไปจักษุแพทย์นิยมใช้แว่นตาเลนส์นูนแก้ไขความผิดปกติของสายตาชนิดได้

 
ตาเอก

 
สายตาสั้น

 
สายตายาว

 
สายตาเอียง

 
________________________________________

 
8. ควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้หูชั้นนอกอักเสบ

 
ควรใช้สำลีอุดหูถ้ามีเสียงดัง

 
หยอดหูด้วยนำยากลีเซอรีน

 
ไม่ควรให้ตนเองเป็นหวัดเรื้อรัง

 
ไม่ควรแคะและปั่นหูด้วยวัตถุแข็ง

 
________________________________________

 
9. อาการปวด เสียวฟัน เกิดจากการผุกร่อนของฟันชั้นใด

 
เนื้อฟัน

 
รากฟัน

 
เคลือบฟัน

 
โพรงประสาทฟัน

 
________________________________________

 
10. ข้อใดไม่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคเหงือกอักเสบ

 
โรคความดันโลหิตสูง

 
ขาดวิตามินซี

 
โรคเบาหวาน

 
การใช้ไม้จิ้มฟัน

 

 

 
1. ควรเลือกรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด เพื่อช่วยให้เล็บ กระดูกและฟันเจริญเติบโตได้เต็มีที่ตามวัยอันสมควร

 
อาหารที่ให้พลังงานแก่ร่างกาย

 
อาหารที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค

 
อาหารที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

 
อาหารที่ช่วยสร้างความเจริญเติบโต

 
________________________________________

 
2. ข้อใดเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่ซ่อมแซมอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ขณะสึกหรอให้เป็นปกติอยู่เสมอ

 
อากาศที่หายใจ

 
การออกกำลังกาย

 
พลังงานจากอาหาร

 
การพักผ่อนที่เพียงพอ

 
________________________________________

 
3. เหตุใดเมื่อมนุษย์รับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายแล้วจึงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

 
อาหารช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค

 
อาหารช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

 
อาหารช่วยสร้างพลังงานแก่ร่างกาย

 
อาหารช่วยให้ร่างการทำงานได้เป็นปกติ

 
________________________________________

 
4. นักเรียนควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด จึงจะได้โปรตีนครบถ้วนและสูงสุดตามหลักโภชนาการ

 
เต้าหู้เหลือง

 
น้ำนม

 
เนื้อสัตว์

 
ไข่

 
________________________________________

 
5. เพื่อส่งเสริมให้ร่างกายเจริญเติบโตได้เต็มที่ วัยร่นควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด

 
เนย ผักสีเขียว

 
ไข่ มะเขื่อเทศ

 
เนื้อสัตว์ ข้าวจ้าว

 
นำมันมะพร้าว ถั่วเหลือง

 
________________________________________

 
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการเรื่องอาหารหลัก 5 หมู่ มีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร

 
สามารถเลือกอาหารได้ตามรสนิยม

 
สามารถเลือกใช้สารอาหารได้ถูกใจ

 
สามารถเลือกซื้ออาหารได้ราคาถูก

 
เปลี่ยนแปลงรายการอาหารได้โดยไม่เกิดผลเสีย

 
________________________________________

 
7. ข้อใดเป็นสาเหตุที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็กในวัยเรียนรับประทานอาหารไม่ครบ 5 หมู่

 
การรับปรัทานอาหารนอกบ้าน

 
การรับประทานอาหารไม่เป็นเวลา

 
การรับประทานอาหารไม่อิ่มเพราะรีบ

 
การรับประทานอาหารเฉพาะที่ชอบ

 
________________________________________

 
8. ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้เด็กรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด เพราะอาจเป็นสาเหตุของโรคฟัน และมีประโยชน์น้อยมาก

 
น้ำอัดลม

 
น้ำผลไม้

 
นมหวาน

 
นมเปรี้ยว

 
________________________________________

 
9. เหตุใดวัยรุ่นแม้จะรับประทานอาหารในปริมาณมาก แต่ก็ไม่อ้วนจนเกินไป

 
ร่างกายนำไปสร้างภูมิคุ้มกันโรค

 
ร่างกายนำไปใช้พัฒนาด้านสติปัญญา

 
ร่างกายนำไปใช้ในการเจริญเติบโต

 
ร่างกายนำไปเก็บไว้เพื่อใช้ในยามเจ็บป่วย

 
________________________________________

 
10. เพื่อเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง วัยรุ่นควรรับประทานอาหารชนิดใดมากที่สุด

 
นม ไข่ ยอดสะเดา

 
เครื่องในสัตว์ กล้วย หมู

 
เต้าเจี้ยว ไข่เค็ม เนยแข็ง

 
กระถิน ผักบุ้ง ถั่ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ