ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, February 16, 2011

แสง
การหักเหของแสง 12/20/1997 - 12/27/2002
กล้องโทรทรรศน์ดาราศาสตร์แบบหักเหแสง 03/08/2000 - 12/27/2002

อุณหพลศาสตร์
กระบวนการเฉพาะของก๊าซในอุดมคติ 12/25/1999 - 12/27/2002

ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
การยืดออกของเวลา 11/15/1997 - 12/27/2002

ฟิสิกส์ของอะตอม
ปรากฏการณ์โฟโตอีเล็กตริก 02/20/2000 - 12/27/2002
ทฤษฎีของบอร์เกี่ยวกับอะตอมไฮโดรเจน 05/30/1999 - 12/27/2002

ฟิสิกส์นิวเคลียร์
อนุกรมการสลายตัวของธาตุกัมมันต์ 07/20/1998 - 12/27/2002
กฎการสลายตัวของสารรังสี 07/16/1998 - 12/27/2002

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ