ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Monday, February 7, 2011

Reminder about your invitation from Jomjai Ninephoom

แบบฝึกหัดที่ 7
ตอนที่ 7 เสถียรภาพของนิวเคลียส
1. ถ้ารัศมีของนิวเคลียสไฮโดรเจนเท่ากับ 1.2 x 10-15 เมตร รัศมีของนิวเคลียสของ จะเป็นเท่าไร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2.จงหาเลขอะตอมของนิวเคลียสหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนนิวตรอน และนิวเคลียสนี้มีรัศมีเป็น เท่าของนิวเคลียสของ
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3. จงหาเลขมวลของนิวเคลียสซึ่งมีรัศมีเป็น เท่าของนิวเคลียส
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. พลังงาน 1 MeV ( million electron - volts ) คือพลังงานกี่จูล
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
5 . มวลอะตอมของธาตุ 1 H, 7 Li และ 4He คือ1.0080 amu ,7.0160 amu ,และ 4.0026 amu (1amu = 931 MeV) จงหาพลังงานในหน่วย MeV (เลขนัยสำคัญ 3 ตัว )ที่จะปลดปล่อยออกเนื่องจากปฏิกิริยา
He + Li  He + He
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
6. ถ้าสมการทำให้ Li ซึ่งมี 7 % ในธรรมชาติ เกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นดังสมการต่อไปนี้ จะได้พลังงานเท่าใดต่อปฏิกิริยา Li + Li  C
กำหนดให้มวลอะตอมของ Li = 6.0151 amu C = 12.000 amu และค่า mc2 ของ 1 amu = 930 MeV
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
7.จากสมการนิวเคลียร์ 4  He + 2 e + 26 MeV. กำหนดค่าของมวล 2 e มีพลังงานเท่ากับ 1 MeV.จงหาค่าโดยประมาณของพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนของ He
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
8. ธาตุตริเตียมซึ่งมีเลขอะตอมเป็นเป็น 1 เลขมวลเป็น 3 และมวลอะตอมเท่ากับ 3.016049 u
มีพลังงานยึดเหนี่ยวต่อนิวคลีออนเท่ากับเท่าใดในหน่วย MeV (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง )
( กำหนดให้ มวลอะตอมของไฮโดรเจน = 1.007825 u
มวลของนิวตรอน = 1.008665 u และ 1 u = 930 u MeV)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ