ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, April 7, 2012

ตารางหน่วยการเรียนที่เรียนและหน่วยการเรียนที่เรียนได้

หัวข้อข่าว :: ตารางหน่วยการเรียนที่เรียนและหน่วยการเรียนที่เรียนได้ 
รายละเอียดข่าว :: ตารางหน่วยการเรียนที่เรียนและหน่วยการเรียนที่เรียนได้ 
ตามโครงสร้างเวลาเรียน หลักสูตร 2551
แนบท้ายคำสั่ง คำสั่ง สพฐ.ที่ 683/2552 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2552
----------------------------------
ตารางเกณฑ์การเรียนจบหลักสูตร หากกรอกไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถตรวจการจบหลักสูตรของนักเรียนได้ ในโปรแกรม Students’2551 ได้กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นไว้แล้ว โรงเรียนไม่ควรเปลี่ยนแปลงให้ต่ำกว่าที่ สพฐ.กำหนด แต่สามารถกำหนดสูงกว่าได้ ซึ่งตรวจสอบได้ดังนี้ 
1. Students’2551 ขั้นตอนการส่งGPA เมนูที่1>2>1>2 ส่งออกข้อมูลGPA ครั้งที่2 จบพร้อมรุ่น>PR>ตรวจสอบ>เกณฑ์หน่วยการเรียนจบ>ให้กรอกจำนวนหน่วยที่เรียน/ได้ ตามโครงสร้างเวลาเรียน
2. GpaxMix2551 จะปรากฏในขั้นตอนการตรวจ > 

รายละเอียดที่นี้
ตารางหน่วยการเรียนที่เรียนและหน่วยการเรียนที่เรียนได้ 

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ