ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Sunday, June 3, 2012

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย 55 ตัวอย่างแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 สอบครูผู้ช่วย 2555

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย พร้อมเฉลย 55 ตัวอย่างแนวข้อสอบครูผู้ช่วย ปี 2555 สอบครูผู้ช่วย 2555


I  like singsong. I often work in night club. I meet a lot of people.

a. I am singer
b. I am student

c. I am teacher
d. I am an operator

My job is up the sky. I take care passenger on airplane.

a. I am an air hostess
b. I am student

c. I am teacher
d. I am pilot

I love the clean. I work in a house. I love to cook.

a. I am housewife
b. I am student

c. I am teacher
d. I am pilot

Writer is a person who __________.

a. drive a bus
b. writes for a book

c. teaching students
d. make food

Chef is a person who __________.

a. work in a hospital
b. writes for a book

c. teaching students
d. make food

Programmer is person who ___________.

a. drive a bus
b. drive an airplane

c. expert a computer
d. make food

Teacher is person who_________.

a. teaching students
b. drive an airplane

c. fix computer
d. make food

What is Doi Su Thep famous for?

a. Beautiful temple
b. a lot of people

c. a lot of monk
d. Big Buddha statue

How can I go to England ?

a. By bus
b. By airplane

c. By bicycle
d. By walk

How often do you visit your grandmother?

a. Every month
b. Ten days ago

c. Next year
d. five Days

What city do you live?

a. Thailand
b. America

c. I’m live in Chiang Mai
d. Central park

Where is a Doi Inn Tha Non?

a. In Lampang
b. In Bangkok

c. In Chiang Rai
d. In Chiang Mai
รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>> แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย 2555

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ