ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, April 16, 2014

"บุคคลสำคัญ”

"บุคคลสำคัญ”

1. นายจาตุรน ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รักษาการรมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)
5. นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.

6. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคุรุสภา
7. นายอำนาจ สุนทรธรรม เลขาธิการคุรุสภา
8. นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
9. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษ

11. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา
12. นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูรเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
13. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ/ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐา
15. สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
16. นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา
17.นายเล เลือง มินห์ "เลขาธิการอาเซียน อดีตรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวียดนาม
18.นายฮิซาชิ โอวาดะ ประธานศาลโลก
19. นายวีระชัย พลาดิศัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ >> หัวหน้าทีมสู้คดีเขาพระวิหารภาค 2 ของไทย
20. ประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.
21. ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
22. รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

***11. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา โดนปลด )กรณีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงในการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์อาชีวศึกษา
cr.รวมพลคนสอบครูผู้ช่วย #วิทยากร บัวแสงใส

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ