ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, April 16, 2014

การร้องทุกข์

2) การร้องทุกข์ หมายถึง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคำสั่งของผู้บังคับบัญชา หรือมี ความคับข้องใจ เนื่องจากการกระทำของผู้บังคับบัญชา หรือกรณีถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยโดยให้

2"ให้ร้องทุกข์ต่อ >>อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทราบเรื่องอันเป็นเหตุเกิดเหตุแห่งการร้องทุกข์
เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ร้องทุกข์ต่อ >>ก.ค.ศ. (มติ ก.ค.ศ. เป็นที่สิ้นสุด)
ถูกสั่งให้ออกจากราชการร้องทุกข์ต่อ >> ก.ค.ศ. ภายใน 30 นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

** กรณี ถูกสั่งให้ออกจากราชการ
1. ให้มีสิทธิ์ร้องทุกข์ต่อ >>ก.ค.ศ. ( ภายใน 30 นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง)
2. เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้>>ฟ้องร้องต่อศาลปกครอง

cr.วิทยากร บัวแสงใส

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ