ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, June 19, 2013

6 กลุ่มสาระใหม่

6 กลุ่มสาระใหม่
1. ภาษาและวัฒนธรรม (Language and Culture) 
2. กลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (STEM) 
3. การดำรงชีวิตและโลกของงาน (Work Life) 
4. ทักษะสื่อและการสื่อสาร (Media Skill and Communication) 
5. สังคมและมนุษยศาสตร์ (Society and Humanity) และ 
6. อาเซียน ภูมิภาคและโลก (Asean Region and World)

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ