ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, June 19, 2013

“บุคคลสำคัญ”

“บุคคลสำคัญ”

1. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
2. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมต.ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. ดร. ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการ ก.ค.ศ.
6. ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานคุรุสภา
7. นางสาวรจนา วงศ์ข้าหลวง ผู้อำนวยการสำนักยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา
8. นายสมศักดิ์ ตาไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)
9. ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
10. นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
11. ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการสภาการศึกษา 
12. นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
13. นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
14. ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารมว.ศึกษาธิการ/ ประธานคณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
16. นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา
17.นายเล เลือง มินห์ "เลขาธิการอาเซียน อดีตรัฐมนตรีช่วยต่างประเทศเวียดนาม 
18.นายฮิซาชิ โอวาดะ ประธานศาลโลก
19. นายวีระชัย พลาดิศัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ >> หัวหน้าทีมสู้คดีเขาพระวิหารภาค 2 ของไทย

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ