ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Sunday, July 12, 2015

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

1. ข้อใดคือความหมายของวินัย
1.
2.
3.
4.
2. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
3. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด
1.
2.
3.
4.
4. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ
1.
2.
3.
4.
5. วินัยข้าราชครูมีกี่ข้อ 
1.
2.
3.
4.

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ