ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Sunday, July 12, 2015

ข้อสอบหลักการและทฤษฎีกา บริหารการศึกษา

1. การที่ท่านสอบเป็น รอง.ผอ.และ ผอ.รร เข้าข่ายความต้องการลำดับที่เท่าไรของ Maslows
1.
2.
3.
4.
2. ทษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดย  ไมเคิล ฟูแลน  ข้อใดเกิดขึ้นก่อน
1.
2.
3.
4.
3. จรรยาบรรณในข้อใดไม่เ้าพวก
1.
2.
3.
4.
4. ข้อใดไม่เข้าพวก
1.
2.
3.
4.
5. ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามการวางแผนกลยุทธ์
1.
2.
3.
4.
6. หลักการบริหารที่ดีที่สุดคือข้อใด
1.
2.
3.
4.
7. ตามทฤษฎี Six Thingking Hat หมวกสีใดแทนการได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ
1.
2.
3.
4.
8. ข้อใดมีความหมายตรงกับ  การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
1.
2.
3.
4.
9. ผู้บริหารที่ชอบมองว่าลูกน้องไม่เก่ง ต้องพัฒนา และใช้ระเบียบในการควบคุม จัดเป็นแบบ
1.
2.
3.
4.
10. จากทฤษฎีสองปัจจัย  ข้อใดไม่เข้าพวก
1.
2.
3.
4.
5.

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ