ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Sunday, November 29, 2009

วิธีการเรียนบทเรียนกูรูออนไลน์.ppt

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ
http://oopps.bloggang.com
http://sobkroo.blogspot.com/


วิธีการเรียนบทเรียนกูรูออนไลน์.ppt
1.หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน2551
สาระการงาน.pdf
สาระคณิตศาสตร์.pdf
สาระภาษาต่างประเทศ.pdf
สาระภาษาไทย.pdf
สาระวิทยาศาสตร์.pdf
สาระศิลป.pdf
สาระสังคม.pdf
สาระสุขศึกษา.pdf
1.นำเสนอหลักสูตรแกนกลาง ปี 51.ppt
นำเสนอหลักสูตรพื้นฐาน 2544.ppt
เปรียบเทียบหลักสูตร44และ51.ppt
หลักสูตรพื้นฐาน 2544.doc
3.หลักการเขียนแผน.ppt
1. แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ.ppt
เทคนิคการสอน.doc
ตัวอย่างเอกสารประกอบหน่วยที่ 3 วิจัย.doc
นำเสนอวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้.ppt

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ