ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Thursday, January 27, 2011

แบบทดสอบ เรื่องกล้องจุลทรรศน์

ข้อที่ 1
1. ภาพที่มองเห็นจากกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสงเป็นภาพอะไร
ก.ภาพจริงหัวกลับ
ข. ภาพเสมือนหัวกลับ
ค. ภาพจริงหัวตั้ง
ง. ภาพเสมือนหัวตั้ง
ข้อที่ 2
2. เลนส์ใกล้ตามีกำลังขยาย 15 X เลนส์ใกล้วัตถุมีกำลังขยาย 20X
ภาพที่เห็นจะมีกำลังขยายกี่เท่า
ก. 150
ข. 200
ค. 300
ง. 350
ข้อที่ 3
3. ถ้าภาพในกล้องจุลทรรศน์เห็นไม่ชัดเจนควรทำอย่างไร
ก. หมันปุ่มปรับภาพละเอียด
ข. หมุนปุ่มปรับภาพหยาบ
ค. เลื่อนสไลด์ไปมา
ง. หมุนกระจกเพื่อให้แสงเข้า
ข้อที่ 4
4. การถือกล้องที่ถูกวิธีคือ
ก. ถือ 2 มือที่บริเวณแขนกล้อง
ข. ถือ 2 มือที่บริเวณฐานกล้อง
ค. มือหนึ่งถือแขนกล้องและอีกมือหนึ่งถือบริเวณฐานกล้อง
ง. มือหนึ่งถือแขนกล้องอีกมือหนึ่งจับบริเวณลำกล้อง
ข้อที่ 5
5. ขนาดวัตถุที่เล็กที่สุดที่สามารถมองเห็นได้จากกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาคือ
ก. 0.1 มิลลิเมตร
ข. 0.1 ไมครอน
ค. 0.2 ไมครอน
ง. 0.05 ไมครอน
ข้อที่ 6
6. กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยาย 2000 เท่าสามารถมองเห็นเซลล์ยาว 100 ไมครอน
ขนาดจริงของเซลล์เป็นเท่าใด
ก. 0.5 นาโนเมตร
ข. 5 นาโนเมตร
ค. 50 นาโนเมตร
ง. 0.5 ไมโครเมตร
ข้อที่ 7
7. กล้องจุลทรรศน์มีกำลังขยายมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับคุณภาพของโครงสร้างใด
ก. เลนส์ใกล้วัตถุ
ข. เลนส์ใกล้ตา
ค. เลนส์คอนเดนเซอร์
ง. ทั้ง ก และ ข
ข้อที่ 8
8. เลนส์ใกล้ตาของกล้องจุลทรรศน์ทำหน้าที่สำคัญคืออะไร
ก. รวมลำแสงให้เข้มขึ้น
ข. ขยายวัตถุให้เกิดภาพจริง
ค. ขยายภาพเสมือนให้เกิดภาพเสมือน
ง. ขยายภาพเสมือนให้เกิดภาพจริง
--
*

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
* ฟิสิกส์ ข้อสอบฟิสิกส์ บทเรียนฟิสิกส์ ฟิสิกส์ออนไลน์
โจทย์ฟิสิกส์ แบบฝึกหัดวิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์ โจทย์วิชาฟิสิกส์
http://thaiphysics.blogspot.com


* บทเรียนบทรัก ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก
กลอนรัก เพลงรักhttp://love8love9.blogspot.com


* ความรัก บทความความรัก ดูดวงความรัก นิยามความรัก กลอนรัก
เพลงรักhttp://kongkoymusic.blogspot.com

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ