ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, January 26, 2011

เฉลยข้อสอบ o-net วิชาฟิสิกส์

ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550
--
*

ข้อสอบฟิสิกส์ O-NET ปี 2549-2550

เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและปฏิกิริยานิวเคลียร์ ข้อสอบทั้งหมด 12 ข้อ


1. (O-NET'49)คาร์บอนเป็นธาตุที่เป็นส่วนสำคัญของสิ่งมีชีวิต
สัญลักษณ์นิวเคลียส แสดงว่านิวเคลียสของคาร์บอนนี้มีอนุภาคตามข้อใด


1. โปรตอน 12 ตัว นิวตรอน 6 ตัว
2. โปรตอน 6 ตัว นิวตรอน 12 ตัว
3. โปรตอน 6 ตัว อิเล็คตรอน 6 ตัว
4. โปรตอน 6 ตัว นิวตรอน 6 ตัว

2. (O-NET'49)ข้อใดต่อไปนี้เป็นการกำจัดกากกัมมันตรังสีที่ดีที่สุด


1. เร่งให้เกิดการสลายตัวเร็วขึ้นโดยใช้ความดันสูงมาก ๆ
2. เผาให้สลายตัวที่อุณหภูมิสูง
3. ใช้ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนให้เป็นสารประกอบอื่น
4. ใช้คอนกรีตตรึงให้แน่นแล้วฝังกลบใต้ภูเขา

3. (O-NET'49)ข้อใดถูกต้องสำหรับไอโซโทบของธาตุหนึ่ง ๆ


1. มีเลขมวลเท่ากัน แต่เลขอะตอมต่างกัน
2. มีจำนวนโปรตอนเท่ากัน แต่จำนวนนิวตรอนต่างกัน
3. มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน แต่จำนวนโปรตอนต่างกัน
4. มีผลรวมของจำนวนโปรตอนและนิวตรอนเท่ากัน

4. (O-NET'49)นักโบราณคดีตรวจพบเรือไม้โบราณลำหนึ่งว่ามีอัตราส่วนของปริมาณ
C-14 ต่อ C-12 เป็น 25 % ของอัตราส่วนสำหรับสิ่งที่ยังมีชีวิต
สันนิษฐานได้ว่าซากเรือนี้มีอายุประมาณกี่ปี กำหนดให้ครึ่งชีวิตของ C-14
เป็น 5,730 ปี


1. 2,865
2. 5,730
3. 11,460
4. 22,920

5. (O-NET'49)รังสีในข้อใดที่มีอำนาจในการทะลุทะลวงผ่านเนื้อสารได้น้อยที่สุด


1. รังสีแอลฟา
2. รังสีบีตา
3. รังสีแกมมา
4. รังสีเอกซ์

6. O-NET'49)ไอโอดีน-128 มีค่าครึ่งชีวิต 25 นาที
ถ้าเริ่มต้นมีไอโอดีน-128 อยู่ 400 มิลลิกรัม ไอโอดีน-128 จะลดลงเหลือ
100 มิลลิกรัม เมื่อเวลาผ่านไปกี่นาที (แบบเติมคำตอบ)


1.
2.
3.
4.

7. (O-NET'50)กิจกรรมการศึกษาที่เปรียบเทียบการสลายกัมมันตรังสีกับการทอดลูกเต๋านั้น
จำนวนลูกเต๋าที่ถูกคัดออกเทียบได้กับปริมาณใด


1. เวลาครึ่งชีวิต
2. จำนวนนิวเคลียสตั้งต้น
3. จำนวนนิวเคลียสที่เหลืออยู่
4. จำนวนิวเคลียสที่สลาย

8. (O-NET'50)นิวเคลียสของเรเดียม-226 มีการสลายโดยการปล่อยอนุภาคแอลฟา
1 ตัว และรังสีแกมมาออกมา จะทำให้ กลายเป็นธาตุใด


1.
2.
3.
4.

9. (O-NET'50)อนุภาคใดในนิวเคลียส และ มีจำนวนเท่ากัน


1. โปรตอน
2. อิเล็กตรอน
3. นิวตรอน
4. นิวคลีออน

10. (O-NET'50)ในธรรมชาติ ธาตุคาร์บอนมี 3 ไอโซโทป คือ และ ข้อใดต่อไปนี้ถูก


1. แต่ละไอโซโทปมีจำนวนอิเล็คตรอนต่างกัน
2. แต่ละไอโซโทปมีจำนวนโปรตอนต่างกัน
3. แต่ละไอโซโทปมีจำนวนนิวตรอนต่างกัน
4. แต่ละไอโซโทปมีจำนวนโปรตอนเท่ากับจำนวนนิวตรอน

11. (O-NET'50)รังสีใดที่นิยมใช้ในการอาบรังสีผลไม้


1. รังสีเอกซ์
2. รังสีแกมมา
3. รังสีบีตา
4. รังสีแอลฟา

12. (O-NET'50)เครื่องหมายดังรูปแทนอะไร

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยกังหันลม
2. การเตือนว่ามีอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี
3. การเตือนว่ามีอันตรายจากสารเคมี
4. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์
การเคลื่อนที่ในแนวตรง | สนามของแรง | การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ |

คลื่นกล | คลื่นเสียง | คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | กัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ฟิสิกส์ 1(ภาคกลศาสตร์)
ฟิสิกส์ 1 (ความร้อน)
ฟิสิกส์ 2 กลศาสตร์เวกเตอร์
โลหะวิทยาฟิสิกส์ เอกสารคำสอนฟิสิกส์ 1
ฟิสิกส์ 2 (บรรยาย) แก้ปัญหาฟิสิกส์ด้วยภาษา c
ฟิสิกส์พิศวง สอนฟิสิกส์ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ทดสอบออนไลน์ วีดีโอการเรียนการสอน
หน้าแรกในอดีต แผ่นใสการเรียนการสอน
เอกสารการสอน PDF
กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
แบบฝึกหัดออนไลน์
สุดยอดสิ่งประดิษฐ์
การทดลองเสมือน
บทความพิเศษ ตารางธาตุ(ไทย1) 2 (Eng)
พจนานุกรมฟิสิกส์
ลับสมองกับปัญหาฟิสิกส์
ธรรมชาติมหัศจรรย์
สูตรพื้นฐานฟิสิกส์
การทดลองมหัศจรรย์ ดาราศาสตร์ราชมงคล
แบบฝึกหัดกลาง
แบบฝึกหัดโลหะวิทยา
แบบทดสอบ
ความรู้รอบตัวทั่วไป
อะไรเอ่ย ?
ทดสอบ(เกมเศรษฐี)
คดีปริศนา
ข้อสอบเอนทรานซ์ เฉลยกลศาสตร์เวกเตอร์
คำศัพท์ประจำสัปดาห์
ความรู้รอบตัว
การประดิษฐ์แของโลก ผู้ได้รับโนเบลสาขาฟิสิกส์
นักวิทยาศาสตร์เทศ นักวิทยาศาสตร์ไทย
ดาราศาสตร์พิศวง การทำงานของอุปกรณ์ทางฟิสิกส์
การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ
การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
1. การวัด 2. เวกเตอร์
3. การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4. การเคลื่อนที่บนระนาบ
5. กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7. งานและพลังงาน 8. การดลและโมเมนตัม
9. การหมุน 10. สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล 14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก 16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17. คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง
การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2 ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
1. ไฟฟ้าสถิต 2. สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า 4. ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า
7. สนามแม่เหล็ก 8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ 10. ทรานซิสเตอร์
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ
12. แสงและการมองเห็น
13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์
การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป ผ่านทางอินเตอร์เน็ต
1. จลศาสตร์ ( kinematic)
2. จลพลศาสตร์ (kinetics)
3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5. ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า
7. แม่เหล็กไฟฟ้า 8. คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ *
ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,ครูผู้ช่วย,ข้อสอบบรรจุครู,ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ
*http://www.oopps.bloggang.com*
*
*

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ