ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, March 19, 2011

ความรอบรู้ชุดที่ 4

ความรอบรู้ชุดที่ 4 (วัฒธนธรรมไทย และประเพณีท้องถิ่น)
1.ค 2. ก 3.ข 4. ข 5.ก 6.ง. 7. ค 8.ก 9. ข 10.ง
11.ง 12.ค 13.ง 14.ข 15.ค 16.ข 17.ค 18.ก 19.ง 20.ง
21.ก 22.ก 23.ค 24.ข 25.ง 26.ค 27.ง 28.ง 29.ข 30.ง

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ