ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, March 19, 2011

ข้อสอบบรรจุครู ข้อสอบครูผู้ช่วย

แนวข้อสอบบรรจุครู1/2548
แนวข้อสอบ จากข้อสอบบรรจุครูเมื่อปีที่แล้ว เท่าที่ผมพอจะนึกออกมีดังนี้

(ส่วนคำตอบนั้นเป็นหน้าที่ของคุณที่จะหาคำตอบด้วยตัวของตัวเอง)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1.มีข้อหนึ่งถามว่า.. ข้อใดต่อไปนี้เป็นเศรษกิจพอเพียงตามพระราชดำริของในหลวง....

2.ถามว่า ไทยได้ลงนามทำเขตการค้าเสรี (free trad) กับประเทศใดบ้าง...

3.ประเทศไทยกำหนดราคาน้ำมันโดยยึดประเทศใดเป็นเกณฑ์......... เดิมทีผมเข้าใจว่า ...........อเมริกา.........แต่ไม่ใช่ +++++++++ลองหาคำตอบเอาเอง++++++

4. ข้อใดต่อไปนี้คือการเรียน ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

5.ผู้ที่ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่ได้รับใบอนุญาติ มีโทษสถานใด +

6.โจทย์ถามว่าข้อใดเขียนผิด+ คำตอบคือ+++++++++ผลัดวันประกันพรุ่ง+++++ ++++++++(ผิดอย่างไรหาคำตอบเอาเอง)

7.ข้อใดต่อไปนี้สามารถประกอบวิชาชีพครูได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาติ 1.ครู++++++++2.ผู้อำนวยการศึกษา+++ 3.คณาจารย์

8.ถามว่า++++++ใครทำหน้าที่ออกใบอนุญาตวิชาชีพครู

9.ถามเกี่ยวกับ++++++การนับอายุเด็กเพื่อเข้าเรียนในการศึกษาภาคบังคับนับอย่างไร

10.ถามเกี่ยวกับ การเสียสิทธิเลือกตั้ง การเข้าชื่อห้าหมื่นคนเพื่อออกกฏหมาย

11.หากมีการยุบสภา จะต้อง เลือกจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน

12.++++++++ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของ คุรุสภา (จำช้อยไม่ได้)

13.สมาชิก รัฐสภามีกี่คน+++++++200+++++500++++700++

14.++++++++++++ถามเกี่ยวกับ มาตรการที่สาม คืออะไร

15.+++ศูนย์การเรียนตาม พรบ. คืออะไร

16.ถามว่า+++ประเทศไทยเสียเปรียบดุลการค้าให้แก่ประเทศใด+++

17.++++ข้อใดคือผลิตภัณมวลรวมระหว่างประเทศ++

18.++++อีกข้อถามเกี่ยวกับศาลปกครอง+++ ++++ถามว่า+++ศาลปกครองมีกี่ชั้นอะไรบ้าง++

19.หลักสูตรการศึกษามีอะไรบ้าง+++++++++

20.ผู้ที่ที่หน้าที่++++++ประเมินการศึกษาจากภายนอกคือใคร+++และกี่ปีถึงประเมิน 1 ครั้ง++

21.สมศ.............มีฐานะเป็นอะไร+++++++ ขัอเลือกจะเป็น+++นิติบุคล+++องกรณ์ของรัฐ++องกรมหาชน++++++++อะไรประมานนี้

22.โจทย์อีกข้อโจทย์ถามว่า รายวิชาใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน++ +++คำตอบก็จะเป็น วิทย์+++คณิตย+++การงานและพ้นฐานอาชีพ++สร้างเสริมล้กษณะนิสัย++

23.ถามว่า การโต้วาที่ ในการเลือกตั้ง ประธานาธิปบดีของสหรัฐจะทำกี่ครั้ง

24.ถามว่า พาราลิมปิกเกม ครั้ง ล่าสุดนี้เป็นครั้ง ที่เท่าไหร

25.ถามว่า ประเทศใดที่มีการเลือกตั้งระดับประเทศครั้งล่าสุด

26.เป็นเรื่องเกี่ยวกับ สุภาษิต/คำพังเผย เกี่ยกับ เข็ญครกขึ้นภูเขา++งมเข็มในมหาสมุทร ประมาณนี้

27.เป็นเรื่องเกี่ยวกับ อุปมาอุปมัย โดยโจทย์กำหนดความสัมพันธ์มาให้คู่หนึ่งแล้วให้หาความสัมพันธ์ของครู่ถัดไปที่สำพันธ์กับครูแรก เช่น น้ำเงิน : ฟ้า ?? :: ??

1. แดง : ส้ม

2. เขียง : เหลือง

3. ดำ : ขาว

ประมาณนี้

28.ประเทศใดที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

29.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจ แบบทุนนิยม

30.ข้อใดไม่ใช่รายรับของรัฐบาล จำตัวเลือกไม่ได้ครับ

31.สุภาษิต เหนือบ่ากว่าแรงคือข้อใด

32.คำว่า ขาดตลาด หมายความว่าอย่างไร

33.หน่วยงานใดทำหน้าที่เสนอนโยบายและแผนการศึกษาแห่งชาติ

34.ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยของข้าราชการในปัจจุบัน

35.พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 (ฉบับแก้ไข 2545) กล่าวถึงคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเรื่องใด

1. การเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

2. การดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ

ประมาณนี้++นึกออกเท่านี้แหละ ที่เหลือส่วนใหญ่จะเป็นภาษาไทย มีเรื่องมาให้อ่านแล้วโจทย์จะถามเกี่ยวกับประเด็นสำคัญ จากเรื่องที่อ่าน ประมาณนี้+++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หวังว่าคงไม่มีใครมาด่าผมอีกนะครับ ที่ผมนำมาบอก เพราะไม่ต้องการให้รุ่นน้องผมซึ่งเพิ่งจะจบปีนี้และไม่เคยไปสอบบรรจุที่ไหนมาเลย ได้มีแนวในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบ มิฉะนั้นพวกเขาย่อมเสียเปรียบคนที่เคยสอบบรรจุมาแล้วเพราะย่อมรู้แนวข้อสอบเป็นอย่างดี

ผมสอบผ่านเมื่อปีที่แล้ว จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณๆ ท่านๆ ที่รักในอาชีพครูจะได้เป็นครูสมดั่งใจหวังเหมือนผม +

ความสุขที่แท้จริงของชีวิตมนุษย์นั้นไม่ใช่ ลาภ ยศ เงินทอง หรือคำยกยอสรรเสริญ+

แต่ความสุขที่แท้จริงกลับเป็นการได้ทำในสิ่งที่อยากทำ..โดยเฉพาะการได้ทำงานในสิ่งที่เรารัก เราชอบ เป็นความสุขที่ยากที่จะบรรยายยิ่ง+

+ขอให้เพื่อนๆ ว่าที่ครูทุกท่าน ที่มีจิตวิญาณในความเป็นครูสอบผ่านทุกท่านนะครับ+++

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ