ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Tuesday, March 29, 2011

Geologic Time

Geologic Time

• Relative and absolute time (การบอกอายุเชิงเปรียบเทียบ และการบอกอายุเป็นตัวเลข)
• Apply principles of relative dating to interpretation of geological sequences
(การนำหลักบอกอายุเปรียบเทียบมาใช้ในการอธิบายลำดับการเกิดทางธรณีวิทยา)

• The process of absolute dating by means of radioactive elements ( การบอกอายุเป็นตัวเลข (การบอกอายุสมบูรณ์)
ด้วยการใช้สารกัมมันตรังสี )

• The process of fossil formation (การกำเนิดของซากดึกดำบรรพ์)
• Geologic time scale (ยุคทางธรณีวิทยา)

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ