ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา1

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ
http://oopps.bloggang.com
http://sobkroo.blogspot.com/

โรคเอดส์ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อโรคชนิดใด


เชื้อไวรัส

เชื้อแบคทีเรีย

เชื้อปรสิต

เชื้อรา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

โรคซิฟิลิสชาวบ้านเรียกว่า โรคใด

โรคฉี่หนู

โรคกลัวนำ

โรคเข้าข้อออกดอก

โรคไข้ป่า--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

โรคแผลริมอ่อนเกิดจากเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอะไร

เอส ไอ วี

ฮีมอร์ฟิลุส ดูเครย์

เดงกิ่ว

นิวโมโน ดิก--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

การมีอาการระคายเคือง มีแผล มีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะ มีโอกาสทำให้เกิดโรคใด

โรคซิฟิลิส

โรคโลน

โรคหนองในเทียม

โรคหูดหงอนไก่--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

โรคกามโรคที่ต่อมและท่อน้ำเหลือง เกิดจากเชื้อไวรัส ที่ชื่อว่าอะไร

ฮีมอฟิลุส ดูเครย์

เบดโซเนีย

เดงกิ่ว

เอส ไอ วี--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 6)

โรคที่มีอาการคันบริเวณที่มีขน และ อวัยวะเพศคือโรคใด

โรคโลน

โรคหนองใน

โรคซิฟิลิส

โรคหูดหงอนไก่--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 7)

โรคใด เกิดจากตัวไรที่ชื่อว่าซาคอร์ปทิส สแกบี

โรคโลน

โรคเอดส์

โรคหิด

โรคหนองในเทียม--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 8)

โรคฝีมะม่วง เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโรคอะไร

โรคหนองในเทียม

โรคแผลริมอ่อน

โรคแผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบ

โรคกามโรคของต่อมและท่อนำเหลือง--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 9)

การเกิดแผลเล็ก ๆ ที่อวัยวะเพศหรือบริเวณใกล้เคียง แผลขอบอ่อนไม่เรียบรอยคล้ายแผลเปื่อยมีเลือดออกง่าย แสดงว่าเป็นโรคชนิดใด

โรคแผลริมอ่อน

โรคหนองใน

โรคซิฟิลิส

โรคแผลกามโรคที่ขาหนีบ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 10)

ข้อใด ไม่ใช่ การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

รักษาความสะอาดของเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

สวมถุงยางอนามัยเมื่อร่วมประเวณีกับหญิงขายบริการ

ไม่สวมเสื้อผ้าร่วมกับผู้อื่น

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ