ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา5

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ
http://oopps.bloggang.com
http://sobkroo.blogspot.com/

ข้อที่ 1)


อวัยยวะส่วนใดทำหน้าที่ผลิตเซลสืบพันธ์เพศหญิง

รังไข่

มดลูก

ปีกมดลูก

ช่องคลอด--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

อวัวะส่วนใดผลิตเซลสืบพันธ์เพศชาย

องค์ชาต

ต่อมลูกหมาก

อัณฑะ

ถุงพักอสุจิ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ร้ายแรงคือข้อใด

โรคเอดส์

โรคซิฟิลิส

โรคหนองใน

โรคฝีมะม่วง--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

สุขปฏิบัติอวัยวะเพศข้อใดสัมคัญที่สุด

การรักษาความสะอาด

การไม่สำส่อนทางเพศ

ป้องกันการกระทบกระเทือน

การสวมชุดชั้นในที่สะอาด--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

อวัยยวะส่วนใดทำหน้าที่ผลิตเซลสืบพันธ์เพศหญิง

รังไข่

มดลูก

ปีกมดลูก

ช่องคลอดข้อที่ 1)


อฮร์โมนอะดรีนาลีน ผลิตจากต่อมใด

ตับอ่อน

ต่อมใต้สมอง

ต่อมหมวกใต

ต่อมพาราไทรอยด์--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

ฮอร์โมนไทรอกซิน มีหน้าที่อย่างไร

ควบคุมการเผาผลาญอาหาร

ควบคุมน้ำตาลในเลือด

ควบคุมการเต้นของหัวใจ

ควบคุมการมีประจำเดือน--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

ฮอร์โมนอินซูลินเกี่ยวข้องกับข้อใด

โรคหัวใจ

โรคความดันโลหิตสูง

โรคเบาหวาน

โรคมะเร็ง--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

ต่อมไร้ท่อที่มีบทบาทมากที่สุดคือข้อใด

ต่อมใต้สมอง

ไทรอยด์

พาราไทรอยด์

หมวกไต--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

ต่อมไทรอยด์สัมพันธ์กับสารอาหารชนิดใด

โปรตีน

ไขมัน

ไอโอดีน

แคลเซี่ยม
ข้อที่ 1)


สมองใหญ่(cerebrum)มีหน้าที่สำคัญอย่างไร

ความจำ ความคิด

การเจ็บปวด

การเผาผลาญอาหาร

ความหิว--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

ความสำคัญของไขสันหลัง

เป็นอวัยวะสั่งงาน

เป็นตัวเชื่อมระหว่างสมองกับปลายประสาท

เป็นอวัยวะควบคุมความร้สึก

เป็นอวัยวะรับความร้สึก--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

หากไขสันหลังกระทบกระเทือน จะมีอาการอย่างไร

ปวดศรีษะ

อาเจียน

อวัยวะที่ตำกว่าหมดแรง

มใอสั่น ใจสั่น--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

สมองส่วน ทาลามัส มีหน้าที่อย่างไร

รับความรู้สึก

ควบคุมการได้ยิน

ควบคุมการมองเห็น

ควบคุมความหิว--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

Olfactory neve ทำหน้าที่อะไร

การดมกลิ่น

การมองเห็น

การทรงตัว

การหายใจ

ข้อที่ 1)


ความสำคัญของการปรับตัวต่อเพศตรงกันข้ามคืออะร

การเลือกคู่ครองในอนาคต

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

เกิดความสุขในการดำเนินชีวิต

ไม่ให้เกิดปัญหาในชีวิตสมรส--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

การวางตัวต่อเพศตรงกันข้ามในฐานะเพื่อนผ้ชายควรปฏิบัติตัวอย่างไร

แต่งกายสุภาพ

แสดงกริยาองอาจสมชาย

ให้ความสนิทสนมในขอบเขตุ

ถูกทุกข้อ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

ข้อใดเป็นการแสดงไม่ถูกต้องของฝ่ายหญิง ที่แสดงต่อเพื่อนชาย

กล่าวทักทายด้วยความสนิทสมน

แสดงกริยาเรียบร้อย

ไม่พูดด้วยหากเพื่อนแต่งกายไม่เรียบร้อย

ซื้อขนมมาฝากเป็นการขอบคุณ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

ลำดับขั้นความสัมพันธ์ในข้อใดที่ค่รักจะต้องระวังมากที่สุด

มิตรภาพ

ความรัก

ความสัมพันธ์ทางเพศ

ห่วงใย--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

การจับมือถือแขนควรอย่ในขั้นใดของความสัมพันธ์

เพื่อน

เพื่อนสนิท

คนรัก

ถูกทุกข้อ

 
 
 
 
 
 
 
ข้อที่ 1)


ข้อใดเป็นเหตุผลในการเลือกค่ครองที่ดีที่สุด

เพื่อขยายเผ่าพันธุ์

เพื่อฐานะทางสังคม

เพื่อฐานะครอบครัว

เพื่อความรักความอบอ่น--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

สุขภาพกับการเลือกคู่ครองคือควรพิจารณาข้อใด

ความแข็งแรง

โรคทางพันธุ์กรรม

ความสามารถในการมีบุตร

ถูกทุกข้อ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

วุฒิภาวะทางอารมณ์ด้านใดมีผลสำคัญต่อชีวิตคู่

การปรับตัว

การมีเหตุผล

การควบคุมอารมณ์

ถูกทุกข้อ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

สภาวะด้านใดทีมีผลต่อความเข้าใจกันในครอบครัวมากที่สุด

ศาสนา

บุคคลิกภาพ

วัฒนธรรม

การศึกษา--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

การเลือกค่ครองเป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในชีวิตเพราะเหตุใด

เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตครอบครัว

มีผลต่อความสำเร็จในชีวิต

เป็นการยกระดับทางสังคม

เป็นการเปลี่ยนแปลงทางเศรฐกิจ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ