ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Friday, December 11, 2009

แนวข้อสอบเยียวยาสุขศึกษาและพลศึกษา2

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ,สอบครูชำนาญการพิเศษ
http://oopps.bloggang.com
http://sobkroo.blogspot.com/

ข้อใด เป็นการแสดงพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมที่สุด


สมศักดิ์ พา สุดสวย ไปดูหนังโป้

สมชาย ขอโทษ สมศรี เมื่อ เหวี่ยงมือ ไปโดนหัวไหล่ของเธอ

สมสวย นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ สุรเชษฐ์ ไปดูหนังกลางแปลงสองต่อสอง

สันติ แอบไปมีเพศสัมพันธ์กับรัญญา ที่เถียงนาน้อย--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 2)

ข้อใด แสดงถึงอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศ

ทำให้เด็กมีความมั่นใจ กล้าแสดงออก

ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ

ทำให้เด็กรู้วิธีการวางตัวต่อเพศตรงข้าม

ถูกทุกข้อ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 3)

ข้อใด เป็นความหมายของคำว่า พฤติกรรมทางเพศ

ความคิด ทัศนคติและการแสดงออกของบุคคลที่เกี่ยวกับเรื่องเพศ

ความสามารถในการให้ความรู้ ความเข้าใจในด้านพฤติกรรมทางเพศ

กลุ่มคนที่ร่วมมือกัน อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน และมีวัฒนธรรมที่เด่นชัด

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 4)

วัฒนธรรมใดของชาวตะวันตก ที่เด็กวัยรุ่นไม่ควรนำเอามาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต

ความมั่นใจในตนเอง

การตรงต่อเวลา

การกอด จูบ กันในที่สาธารณะ

ความสามัคคีกัน ในหมู่คณะ--------------------------------------------------------------------------------

ข้อที่ 5)

เมื่อนักเรียนมีอารมณ์ทางเพศ นักเรียนควรระบายอารมณ์ทางเพศแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด

ชวนเพื่อนไปดูภาพยนต์

ชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาหรือกิจกรรมที่ตนชอบ

ชวนเพื่อนไปดื่มสุรา

ชวนเพื่อนไปเที่ยวเธค

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ