ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Thursday, April 21, 2011

14. ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร A. ประธานรัฐสภา B. ประธานวุฒิสภา C. ประธานองคมนตรี D. ประธานสภาผู้อทนราษฎร

14. ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร
A. ประธานรัฐสภา
B. ประธานวุฒิสภา
C. ประธานองคมนตรี
D. ประธานสภาผู้อทนราษฎร

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ