ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Thursday, April 21, 2011

แนวข้อสอบฟิสิกส์

31. ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มูลนิธิชัยพัฒนา ชื่อว่า
A.
พัทร์พัฒน์
B.
ภัทรพัฒน์(your answer)
C.
พัทรพัฒ
D.
ภัทพัฒ

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ