ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Saturday, April 23, 2011

อัพเดตแนวข้อสอบ ที่สอบพนักงานราชการ

อัพเดตแนวข้อสอบ ที่สอบพนักงานราชการ

โครงการเรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับพรบ.การศึกษาแห่งชาติมาตรใด(มาตรา 10)

- ขอใดไม่เป็นโรคต้องห้ามขอผู้ประกอบวิชาชีพครู(โรคเรื้อน)

- โครงการเรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพรายการใดสละสิทธิ์ได้(ค่าเครื่องแบบ,อุปกรณ์การเรียน)

- ข้อใดคือสมรรถนะหลัก (จำให้ได้นะคะ)

- ข้อใดไม่ใช่สมรรถนะประจำสายงาน (จำให้ได้นะคะ)

- ประถมได้รับค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเท่าไหร่ (240 บาท)

- สมาชิกคุรุสภามีกี่ประเภท

- ข้อใดไม่ใช่สมาชิกคุรุสภา

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ