ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Wednesday, April 20, 2011

นโยบายเรื่องใดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สานต่อจากรัฐบาลเดิม

Question Excerpt From ข้อสอบ พลวัต ชุดที่ 30 ผลการดำเนินงาน 1 ปี รัฐบาลอภิสิทธิ์
Q.1) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงผลการดำเนินงานครบ 1 ปี ของรัฐบาลในวันใด
A.
21 ธันวาคม 2552
B.
22 ธันวาคม 2552
C.
23 ธันวาคม 2552
D.
24 ธันวาคม 2552
Q.2) รัฐบาลอภิสิทธิ์ สามารถแก้ปัญหาอัตราการว่างงานลดลงเหลือร้อยละเท่าใด
A.
ร้อยละ 1.2
B.
ร้อยละ 1.5
C.
ร้อยละ 2.2
D.
ร้อยละ 2.5
Q.3) โครงการต้นกล้าอาชีพ เกี่ยวข้องกับนโยบายโดยตรงด้านใดของรัฐบาล
A.
การเมือง
B.
เศรษฐกิจ
C.
สังคม
D.
การศึกษา
Q.4) คำกล่าวใดที่นายกอภิสิทธิ์ใช้ในการฉายภาพกลับไป ปี 2551
A.
วิกฤต
B.
วิกฤตเศรษฐกิจ
C.
วิกฤตซ้ำ
D.
วิกฤตซ้ำซ้อน
Q.5) โครงการต้นกล้าอาชีพเกี่ยวข้องกับทุกข้อยกเว้นข้อใด
A.
คนตกงาน
B.
คนที่ถูกปลดออกจากงาน
C.
คนที่อยากเข้าทำงานใหม่
D.
คนจบการศึกษาใหม่
Q.6) ข้อใด หมายถึง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
A.
AFTA
B.
ASIEN
C.
WTO
D.
GDP
Q.7) ด้านการส่งออกรัฐบาลอภิสิทธิ์ยืนยันว่าสามารถทำให้ใกล้เคียงกับอักษรข้อใด
A.
U
B.
L
C.
V
D.
W
Q.8) นโยบายการแก้วิกฤตเศรษฐกิจของรัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้ข้อใด
A.
ประชาชนสำคัญที่สุด
B.
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
C.
ศูนย์กลางคือประชาชน
D.
ประชาชนต้องมาก่อน
Q.9) เบี้ยคนพิการที่ขึ้นทะเบียนแล้วจะได้รับทุกคนในเดือนใด
A.
ธันวาคม 2552
B.
มกราคม 2553
C.
มีนาคม 2553
D.
เมษายน 2553
Q.10) ระบบจำนำกับระบบประกันราคาสินค้าเกษตร มีความต่างในการช่วยเหลือเกษตรกรกี่เท่า เบี้
A.
2 เท่า
B.
3 เท่า
C.
4 เท่า
D.
5 เท่า
Q.11) นโยบายตามโครงการใดเกี่ยวข้องกับด้านสังคมมากที่สุด
A.
อสม.
B.
เบี้ยคนพิการ
C.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
D.
นโยบาย 5 รั้ว
Q.12) แผนปฏิบัติการเร่งด่วน 99 วัน ในข้อใดที่รัฐบาลยังทำไม่ได้
A.
เรียนฟรี 15 ปี
B.
เงินตอบแทน อสม.
C.
โครงการชุมชนพอเพียง
D.
ตรึงราคาก๊าซหุงต้ม
E.
น้ำมัน
Q.13) นโยบายเรื่องใดที่รัฐบาลอภิสิทธิ์สานต่อจากรัฐบาลเดิม
A.
เรียนฟรี 15 ปี
B.
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
C.
1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์
D.
กองทุนหมู่บ้าน
E.
ถูกทั้งข้อ C และ D

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ