ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Thursday, April 21, 2011

21. เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร A. กฤษณา ไกรศิลป์ B. อุเทน เหตระกูล C. อุทิศ เหมะมูล D. กฤษณา ไกรฤกษ์

21. เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร
A. กฤษณา ไกรศิลป์
B. อุเทน เหตระกูล
C. อุทิศ เหมะมูล
D. กฤษณา ไกรฤกษ์


21. เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร
A.
กฤษณา ไกรศิลป์
B.
อุเทน เหตระกูล
C.
อุทิศ เหมะมูล(your answer)
D.
กฤษณา ไกรฤกษ์

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ