ค้นหาข้อสอบ ในเว็บไซต์แห่งนี้

Thursday, April 21, 2011

ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ ,ข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบบรรจุครูผู้ช่วย,แนวข้อสอบครูผู้ช่วย,สอบครูผู้ช่วย

15. คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีจำนวนกี่คน
A. 35
B. 36
C. ไม่เกิน 35
D. ไม่เกิน 36


16. การเลือกตั้ง สส หรือ สว ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีใด
A. โดยตรง
B. เปิดเผย
C. โดยตรงและลับ
D. เปิดเผยและลับ

17. ณียุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องกำหนดวันให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
A.
30 วัน
B.
45 วัน
C.
60 วัน
D.
45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน(your answer)


18. สมาชิกภาพของ สว ที่มาจากการสรรหา เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
A.
วันสมัคร
B.
วันเลือกตั้ง
C.
วันที่ กกต. ประกาศผล(your answer)
D.
วันรายงานตัว

19. อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
A.
30(your answer)
B.
45
C.
ุ60
D.
90

No comments:

Post a Comment

ได้ข้อมูลแล้ว ก็ช่วยกันคอมเม้นด้วยนะค่ะ